Wisata Singapura TempatwisataBizID

27 Apr 2017 06:06
Tags

Back to list of posts

Tempat Wisata Di Singapura tempatwisatabizid aasopar bhain g larr painlaalaaw thoet k u yyaarin hcain kar puu eat bhain g larr painlaalaaw eriyar htellmhar kyeemarrtae, raunghcone, aanargaat paannhkyaan hpyitpartaal . narmaikyaw Supertree aasouta ue myarr u yyaarin kyaw tait uaahtainkyee skywalk puujawkyawaarwal Seashell-shaped hpaan lone aain shi aayymyasaw taungtaann rarseutu htaut hpw nae sharhpwayraan mha saitpainmyarr nhaint a pain rarhkyae layytway nhaint luukyeemyarr nhait u hc lone aatwat de u tai rar ko a kyee a pyawhcarar aaung shiparsai . aasopar bhain g larr painlaalaaw thoet k u yyaarin eat aarwalaahcarr sotekine hphoet aakaunggsone nayrark space har kamnarr aapaw hpawhtote pwnyya suu pwnyyasarr 250 ek paat wine, paannhkyaan saantkyinbhaat titerite htinerasaw Marina Bay Sands sai htiut k nay hpyitpartaal . inayrartwin rayuuhkyinn hpyithcay, lwalkuu sai hotaal htellk nayhphoetaatwat walkway k nay t saint, sain u yyaarin taithku myang marr saw aamyin payyhkyinn, darmhamahote nhaithku a moe hkone aanee paannhkyaan rite htaeet hphoet aanaeengaal poshi Riverside mha lamya lyahaawkya shar hkwngya ko yuupyee . paannhkyaan tawite lamshout sain tait u rarhkinenhuann konekya sawlaee sain rarseutuhteinhkyaotehtarrsaw conservatories aatwinpine step, shoetmahote Supertrees a kyarr lamshout hphoet lo shin tait htoenhaat shi lain mai mahotepay . aadhik paannhkyaaneriyar 9:00 kanay 21:00 mha hpw in lhait sai . a bhaalsuu myaha maaalaalpine Grove aatwat kyeemarrsaw sattu aasouta ueeat 12 nhaint aatuu bhain g larr painlaalaaw thoet k u yyaarin kyaw myang marr hkyinn nhaint u yyaarin eata hkyarr aahcateaapinemyarr htelltwin nayrar htaatwaat taitdarjain ko aahkyarrsuumyarr k, sanmani- shumyinsonesautkya '' baann '' hcitehkainn myarreat kyeehcoe sansay shipartaal . Tempat Wisata Di Singapura tempatwisatabizid

Comments: 0


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License