Anizan Google Adsense Alternative

12 Oct 2014 06:22
Tags

Back to list of posts

Anizan Google Adsense Alternative w http://www.kepowan.ga/2014/10/11-anizan-google-adsense-alternative.html będzie słów kluczowych (słów kluczowych) są popularne w ciągu najbliższych trzech miesięcy, licząc od dnia 1 października 2014 do dnia 30 grudnia 2014 to dlatego CV StarSuper jest spopularyzowana słowa kluczowego w celu konkurowania z tego samego hasła, które jest podobne Anizan Alternatif Google Adsense http://bloggerian.cf/anizan-alternatif-google-adsense.html . Chociaż w optymalizacji słów kluczowych (słowa kluczowe), które są różne, ale koszt tej samej pengoptimisasiannya dużą ilość z nich jest wart Rp. 2.000.000, - (dwa miliony). Pieniądze na to mają być dystrybuowane do wiarygodnych pengoptimisasi gdzie jeśli słów kluczowych (Keyword) jest śledzona za pomocą wyszukiwarki Google, albo Google lub Google międzynarodowe Indonezja, będzie kontrolować stronie wyszukiwania.

Anizan jest strona internetowa, która oferuje usługi reklamowe dla reklamodawców (reklamodawców) i reklamy (dla wydawców) w przystępnej cenie, a towarzyszyć ciekawych funkcji i terminów, które mają być stosowane w taki sposób, tak aby uzyskać różne formy reklamy w postaci tekstu lub transparentu. Niezawodny system śledzenia, który zapewni pengeklikian dane ważne zarówno dla reklamodawców (reklamodawcy) i reklam (wydawców).

Losowanie konkursu dwa słowa kluczowe (keyword) jest głównym pengoptimator będzie uzyskać różne nagrody, które będzie dostać nagrodę Rp. 800.000, - (osiemset tysięcy), a słowa kluczowe pengoptimator (keywords), że inni otrzymają nagrodę Rp. 600.000, - (sześćset tysięcy). W sumie to główny pengoptimator dostanie nagrodę Rp. 1.400.000, - (jeden milion czterysta tysięcy) lub 35% (trzydzieści pięć procent) ogólnej nagrody Rp. 4.000.000, - (cztery miliony).

Jeśli oglądany z boku jest też podział nagród, gdzie jedyną różnicą będzie 7 (siedem) pengoptimator przełożonego, który otrzyma nagrodę na jedno ze słów kluczowych (słowa kluczowe) są dla słów kluczowych (keyword), inne nie będzie 10 (dziesięć) pengoptimator przełożonym, którzy otrzymają nagrody o łącznej wartości sebesarnya Rp. 4.000.000, - (cztery miliony).

Tak więc dyskusja Anizan Google Adsense Alternative że choć krótki, ale z nadzieją spostrzeżeń memberikana do słów kluczowych (słów kluczowych), które są popularne i opanować stronach wyszukiwania Google, jak Google i Google międzynarodowe Indonezja.

Źródło : http://georgewashington.esy.es/anizan-google-adsense-alternative.html

Comments: 0


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License